Profiel

ik zou graag gothic willen zijn.

 

Victoria -xoxo-   Forever Me Punksta FMP          FPD Forever Punk Donut xD        FMD Forever Me Donutsa

 

 

http://nl.gosupermodel.com/community/forum_thread.jsp?id=15564687#bottom


Een gezond mens heeft 1000 wensen. Iemand die känker heeft, heeft slechts één wens: genezen...Ook al is het voor een uurtje, uit respect voor zij die gestorven zijn aan känker of zij die er tegen vechten.Ik denk dat 97% van alle gSmers deze slogan niet kopieert en niet op zijn profiel zal zetten, maar ik hoop dat mijn vrienden bij die andere 3% horen.

 

dagmar Iyou so mach!!!!!!!!!!!

en natuurlijk al mn vriendineen!

 

I love anika♥
spot met haar, dat spot je met mij!
en dan heb je problemen !!!
xxxxx Dagmar (sfdbaskfdi)

 

 

 

 

 

even iets moois gemaakt

___¶__¶¶________________¶¶
___¶¶¶_¶¶__¶¶____________¶¶__¶¶___¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶__¶¶__________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
¶¶_¶_¶¶¶_¶¶__¶¶¶_____¶¶____¶_¶¶¶__¶¶
_¶¶¶___¶__¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶___¶_¶¶¶__¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶_____¶¶¶_¶¶¶__¶__¶¶
____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶_____________¶¶¶¶¶__¶¶¶
______¶¶¶¶¶________________¶¶¶
________¶¶¶_____¶¶____¶_¶¶¶¶¶
_________¶_____¶o_¶___¶¶¶¶
________¶_____________¶¶
______¶¶¶¶¶__________¶¶¶
______¶¶¶¶¶_______¶¶¶_¶¶
______¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶__¶4
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶_¶¶___________¶¶¶¶________¶¶¶¶¶
____________¶¶___________________________¶¶
____________¶_____________________________¶¶
___________¶¶________________¶¶____________¶
___________¶¶¶¶_______________¶¶___________¶
___________¶¶¶¶________________¶¶_________¶¶
____________¶¶¶________________¶¶_________¶¶
____________¶¶_¶_______________¶¶_________¶¶
_____________¶¶¶_______________¶¶_________¶¶
______________¶¶¶______________¶__________¶¶
______________¶¶¶¶_____________¶_________¶¶¶
______________¶¶_¶¶¶¶__¶______¶¶_________¶¶
______________¶¶___¶¶_¶¶_¶____¶¶_¶¶¶¶____¶¶
_______________¶¶____¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶_¶¶____¶
_______________¶¶___¶¶__¶¶¶__¶¶__¶¶_¶¶___¶¶
________________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶__¶¶_¶¶___¶
________________¶¶___¶¶__¶____¶¶_¶¶_¶¶__¶¶
________________¶¶___¶¶__¶¶___¶¶_¶¶__¶__¶¶
________________¶¶__¶¶___¶¶__¶¶_¶¶___¶__¶¶
_________________¶__¶¶____¶¶_¶¶¶¶___¶¶_¶¶
_________________¶__¶_____¶¶_¶_¶____¶¶_¶¶
________________¶¶__¶_____¶¶_¶_¶¶__¶¶__¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶........
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶......
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶..........
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶..............
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶.....
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶.....
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶....
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶....
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶....
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶....
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶...
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶....
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶.....
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶....
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶....
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶.....
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶.......

 

 

........LLLLLLLLLL.........

......LLLLLLLLLLLL........

.....LL0LLLLL0LLLL.......

....LLLLLL>LLLLLLL.......

.....LLLLLLLLLLLL.........

......LL_____LLL...........

.......LLLLLLLL.............

.........LLLLL................

 

EEN BEETJE LELIJK DE ANDERE VIND IK WEL MOOI GEMAAKT (HAHA AL ZEG IK HET ZELF)